Privacy

Uw privacy bij Kmshop.nl is veilig.
Kmshop respecteert uw privacy en is toegewijd aan de bescherming ervan. In de volgende privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij van u verzamelen en hoe Kmshop er mee omgaat.

Automatisch verzamelde informatie op onze website.
Wanneer u onze site bezoekt worden de volgende gegevens automatisch geregistreerd op onze server:

welke pagina’s worden bezocht, voor onze statistieken,
uw IP-adres (een uniek nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend door uw internetprovider wanneer u het Internet op gaat), om u als unieke bezoeker te kunnen onderscheiden voor onze statistieken, de naam van uw computersysteem en type Internetbrowser, zodat wij onze site kunnen blijven verbeteren voor de systemen die onze bezoekers gebruiken, en zodat wij eventuele problemen beter kunnen oplossen. Middels dit proces wordt geen persoonlijke informatie van uw computer gelezen. Tevens worden deze gegevens onder geen beding gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Buiten deze gegevens en de gegevens die u zelf invult bij een bestelling, aanmelding of aanvraag, wordt geen informatie bewaard.

Cookies.
De website van kmshop maakt gebruik van cookies. Dit zijn tijdelijke bestandjes op uw computer waarin informatie wordt opgeslagen voor gebruik op onze websites. Deze cookies zijn afkomstig van kmshop zelf en partijen waar kmshop mee samenwerkt. In alle gevallen is de informatie die wij met cookies verzamelen, of die namens ons in cookies wordt verzameld, niet persoonlijk traceerbaar of identificeerbaar.

Alle cookies blijven een beperkte tijd op uw computer staan. Indien deze termijn verstreken is, wordt de informatie ververst. U kunt het gebruik van cookies in uw internetbrowser blokkeren; via de sectie ‘Help’ van uw browser kunt u achterhalen hoe dat in uw geval in zijn werk gaat. Let op: als u cookies in uw browser hebt uitgeschakeld kunt u niet van de hieronder genoemde toepassingen op onze website gebruik maken.

Uw bezoek aan de website.
Om te kunnen meten welke websites bezoekers naar kmshop sturen, slaan zowel kmshop als deze externe websites gegevens op in een cookie. Komt u bijvoorbeeld op onze site via een betaalde advertentie bij Google of Yahoo, dan zullen deze partijen een cookie plaatsen.

Webanalyse
Kmshop maakt gebruik van Adobe Analytics en Google Analytics om het gebruik van haar website in kaart te brengen. Om deze metingen correct te kunnen verrichten wordt uw zoekgedrag anoniem vastgelegd in cookies van deze bedrijven. Deze metingen gebruikt kmshop om haar website continu te verbeteren en te innoveren.

Uw persoonlijke gegevens.
Door het bestellen van een product of het aanvragen van onze e-mailings wordt u automatisch opgenomen in ons adressen bestand. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw bestelling en betaling te communiceren, u de nodige gegevens over uw product toe te zenden en om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten. Mocht u bij het bestellen uw e-mailadres niet willen opgeven, bestel dan telefonisch via onze winkel. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij in geen geval uw persoonsgegevens aan derden.

Uw gegevens inzien en wijzigen.
U hebt het recht uw volledige gegevens zoals geregistreerd bij kmshop in te zien en aan te (laten) verwijderen. Indien u reeds bij kmshop heeft besteld, kunt u uw gegevens inzien en wijzigen. Kmshop kan desgewenst een schriftelijk afschrift van uw gegevens toezenden. Neem hiervoor contact op met kmshop.

Veiligheid zeer belangrijk.
Uw betalings- en persoonlijke gegevens worden via Internet naar ons informatiesysteem verzonden. De partners van Kmshop gebruiken geregistreerde beveiligingstechnieken ter bescherming van deze gegevens en om verlies, verminking of diefstal ervan te voorkomen. Voor u is dit zichtbaar door het slotje dat onder in uw browser verschijnt bij het bestellen van een product.

Neem contact met ons op
Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of andere zaken met betrekking tot onze diensten of deze site kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Uw vraag of opmerking wordt deskundig, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld.